بررسی ها نشان می دهد، تجارت رو افزایش داروهای تقلبی در جهان ، سالانه نیم میلیون نفر تلفات جانی دارد.

به گزارش پزشک تندرستی به نقل از یورونیوز ، تجارت داروهای تقلبی به چندین میلیارد دلار می رسد و اروپا یکی از هدفهای عمده ورود این داروها است.

یورونیوز با اشاره به این که مقصد پیشین این داروها کشور بزرگ چین بود افزود :داروهای تقلبی از مرزها ، از طریق اینترنت یا به طور مستقیم توسط دلالان وارد بیمارستانها ، داروخانه ها و منازل مردم می شود.

این شبکه افزود :در سال ۲۰۰۵ ، پانصد هزار دوز داروی تقلبی در سراسر اروپا کشف شد که این میزان در سال ۲۰۰۶ ،پنج برابر افزایش یافت.

یورونیوز همچنین گفت : این داروها با هزینه اندک و به راحتی تولید و توزیع می شوند و به قیمت های تا ۵۰ برابر به فروش می رسند که یا بی اثرند یا موجب تشدید بیماری یا بروز عوارض جانبی و حتی مرگ می شوند.

سازمان بهداشت جهانی اکنون در حال تهیه آمار صحیح این داروها است و تجارت داروهای تقلبی را در حدود ۱۸ میلیارد دلار می داند.

این سازمان پیش بینی می کند، در صورت ادامه روند تولید و توزیع این داروها در جهان ، تا دو سال دیگر این میزان به دو برابر افزایش خواهد یافت و ۱۰ درصد کل داروهای مصرفی را شامل خواهد شد.

این در حالی است که کارشناسان این میزان را تنها درصد کوچکی از میزان واقعی این تجارت مرگ آور می دانند.